Skip to main content

Als je wil groeien heb je daarvoor een (strategisch) plan met doelstellingen nodig. Ook als je niet op zoek bent naar groei, maar bijvoorbeeld duurzamer of innovatiever wil werken, heb je over een plan nagedacht, waarschijnlijk met een paar mensen uit jouw team. Om ervoor te zorgen dat het plan wordt uitgevoerd presenteer je jouw visie, leg je uit wat je verwacht van jouw team en wat er anders moet, je geeft ze een aantal KPI’s mee, bespreekt regelmatig de voortgang en stuurt bij, maar vaak blijven de resultaten achter bij het plan. Herkenbaar?

Harvard Business Review en Gartner beschrijven onderzoek waaruit blijkt dat directies plannen maken, maar deze bij 50-75% van de bedrijven niet of niet goed worden uitgevoerd.

Er zijn vijf aspecten die positief van invloed zijn volgens Harvard Business Review. We nemen ze onder de loep.

1. Horizontale aansluiting in plaats van verticale aansturing

Implementatie van strategie is voor bedrijven vaak een top-down aangelegenheid waarbij via de lijn veranderingen worden doorgevoerd. Uit het onderzoek blijkt dat 85% van de managers in de eigen “lijn” vertrouwt als het aankomt op het leveren van resultaten. Helaas is het vertrouwen in de resultaten van andere afdelingen slechts 9%, terwijl de meeste strategische veranderingen een multidisciplinaire aanpak vergen.

2. Flexibiliteit boven planmatigheid

Vanzelfsprekend is een goed plan nodig, maar hier dient wel flexibel mee omgegaan te worden. 63% van de bedrijven reageert niet adequaat op verandering, aldus de managers uit het onderzoek.

3. Vertalen in plaats van zenden

Ook als je veel communiceert met je team over de prioriteiten blijkt dat er maar een deel van de strategie blijft hangen. Uit onderzoek blijkt dat 55% van het middle management slechts 1 van de 5 strategische prioriteiten weet op te noemen. Een van de oorzaken hiervan is het ontbreken aan eigenaarschap. Om dit op te lossen is het beter het gesprek te voeren over hoe de prioriteiten vertaald moeten worden, dan regelmatig op de zeepkist te gaan staan.

4. Veilig fouten maken in plaats van op safe spelen

In tweederde van de bedrijven adviseren de managers om doelen te stellen die gegarandeerd te behalen zijn zodat ze niet falen en vermijden dat ze een jaarlijkse bonus mislopen of het hun carrière schaadt. Maar bij strategische veranderingen zullen nieuwe paden betreden worden en fouten gemaakt worden. Het is belangrijker dit toe te laten dan dat iedereen op safe speelt en te comfortabele doelen stelt.

5. Geef een kader vanuit de directie en leg eigenaarschap bij het middle management

De directie moet leiden en het middle management moet de motor zijn in de uitvoering. Alleen dan lukt het om iedereen te alignen en samen aan dezelfde doelen te werken. Wanneer het middle management te veel zaken wordt opgelegd ontbreekt er eigenaarschap. Maar wanneer er een duidelijk kader ligt vanuit de directie, verbonden aan de missie en ambitie van de organisatie, dan kan het middle management bottom-up bijdragen aan de doelen en ontstaat er een goede implementatie van de strategie.

OKR’s werken

Station10 gebruikt de OKR-methode om strategie te implementeren. Waarom we met OKR’s werken? Ze ondersteunen de bovenstaande uitdagingen op de volgende manier:

  1. Multidisciplinair; er wordt een team samengesteld per doel
  2. Wendbaar; met bij te sturen doelen per kwartaal
  3. Eigenaarschap; iedereen werkt aan de strategie
  4. Transparant; met voortgang inzichtelijk voor allen
  5. Ambitieus; met focus op groei

Ontvang de laatste insights.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om elke maand de laatste insights van Station10 te ontvangen die je helpen betere beslissingen te nemen voor jouw business.