Skip to main content

Eigenaarschap is een veelgehoord begrip. We hebben er allemaal een beeld bij, maar waarom is het belangrijk?

Als we aan mentaal eigenaarschap denken zijn de meesten van ons geneigd dit één-op-één te koppelen aan het nemen van verantwoordelijkheid voor het resultaat. Iedere manager roept wel eens: “namen mijn medewerkers maar eens meer eigenaarschap”. Herkenbaar?

Er is veel geschreven en onderzocht over eigenaarschap. Uit het onderzoek van onderzoeksbureau Motivaction leren we dat Eigenaarschap te herkennen is aan 8 factoren. Je kunt de factoren van eigenaarschap betrekken op het individu en op het team. In onze aanpak hebben we het vooral over teameigenaarschap.

Alle 8 factoren hebben een één-op-één relatie met het implementeren van je strategie.

1. Verbinding: “voel ik mij betrokken bij de strategische doelen van mijn organisatie?”
2. Eigen verantwoordelijkheid: “wat kan ik doen om de gewenste resultaten te behalen?”
3. Zelfvertrouwen: “het gaat mij/ons lukken!”
4. Resultaatgerichtheid: “hoe ver ga ik om het gewenste resultaat te behalen?”
5. Onderling vertrouwen: “wij durven elkaar aan te spreken op resultaat”
6. Open voor nieuwe ideeën : “mijn organisatie staat open voor nieuwe ideeën”
7. Rolduidelijkheid: “hoe zie ik mijn rol, en hoe zien anderen mij rol?”
8. Ontplooiingsmogelijkheden: “Ik kan mijn kennis vergroten en mag fouten maken, we kijken met open blik terug op resultaten”

Wat is het belang van eigenaarschap?

Eigenaarschap is in het belang van het individu en daarmee ook in het belang van de organisatie. Voor het individu betekent werken vanuit eigenaarschap dat je werkt aan resultaten die er voor jou toe doen. Werken vanuit eigenaarschap betekent dat je met zelfvertrouwen en vrij van angst werkt aan aansprekende resultaten. Voor de organisatie levert dit een aantal mooie voordelen op. Zoals bijvoorbeeld de hoge mate van zelfsturing en daardoor minder managementlagen. Of denk aan een lager ziekteverzuim en minder verloop. Ook controlesystemen die veelal zijn ontstaan vanuit wantrouwen kunnen worden afgebouwd. En niet in de laatste plaats behalen organisaties die werken vanuit eigenaarschap hun gewenste resultaten.

Het ontwikkelen van teameigenaarschap vergt liefde en geduld. In ons volgende artikel kun je lezen hoe je eigenaarschap bij anderen ontwikkelt.
Wanneer je meer wilt lezen over eigenaarschap en het ontwikkelen daarvan, kan ik je het “Handboek Eigenaarschap ontwikkelen bij anderen” van Frans Wijngaarden aanraden.

Ontvang de laatste insights.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om elke maand de laatste insights van Station10 te ontvangen die je helpen om je doelen te realiseren.