Strategie

De wereld verandert continu. Daarom is het belangrijk om continu in kaart te brengen welke interne- en externe ontwikkelingen een rol (gaan) spelen in jouw markt en hoe je daar zo goed mogelijk op in kan spelen.

Heb jij nog de juiste strategische richting?

Strategievorming bij Station10 is niets anders dan jouw organisatie begeleiden in het aanbrengen van focus en het maken van de juiste keuzes voor een langere termijn. We besteden extra aandacht aan het betrekken van alle belanghebbenden die de nieuwe richting tot een succes gaan maken.

01. Identiteit

Hoe onderscheiden we ons en sluit onze richting aan bij de core business?

02. Richting

Ontwikkel business op basis van de kracht van je organisatie.

03. Ambitie

Ontwikkel de vaardigheden en expertise in huis om continu door te blijven groeien en mee te bewegen met de markt.

Meer weten over jouw wereld of de richting van jouw organisatie?

“Korte lijnen, snel schakelen en een goede mix van langetermijndenken en praktische invulling. Dat is Station10. En bovenal zichtbare bereidheid de opdracht tot een succes te maken.”

Jacco SwartDirecteur Eredivisie (2012 - 2019)

In strategieprocessen die Station10 begeleidt helpen we jou en jouw team een antwoord te geven op de volgende vragen:

Wie zijn we?

Waar staan we voor, wat karakteriseert onze organisatie? Je kunt de identiteit niet verzinnen. Deze is er. Het doel van de identiteit is mensen hiermee te verbinden. Een identiteit mag maar hoeft niet onderscheidend te zijn. Station10 onderzoekt, analyseert en brengt de identiteit in kaart die interessante kaders biedt voor mogelijk nieuwe richtingen.

Wat is onze visie?

Onderzoek hoe je markt (blijvend) is veranderd. Welke externe factoren spelen een rol in deze verandering? Door middel van marktanalyse (trends), doelgroep- en behoeftenonderzoek en de analyse van  bijvoorbeeld omzet & gebruiksscijfers brengt Station10 aandachtspunten en kansen in kaart.

Waar willen we heen?

Wat is onze missie? Welke unieke plek willen wij innemen in de wereld die wij zien? De lat ligt hoog, maar hoeft niet persé bereikt te worden. De bedoeling is voldoende spanning tussen de missie en de huidige situatie te creëren zodat verandering en focus nodig is. Het geeft de richting aan voor de komende jaren.

Welke positie nemen wij in?

Hoe werkt onze organisatie? Welke resultaten levert dat nu op? Wat gebeurt er als we niet veranderen? Dat zijn vragen om de huidige situatie te analyseren en de gevolgen van ongewijzigd beleid scherp te krijgen. Dit zorgt voor urgentie en commitment bij het team om strategische knopen door te hakken.

Wat is onze focus?

Welke keuzes maken we voor de lange termijn? Er zijn keuzes nodig in bijvoorbeeld marktsegmenten, businessmodellen, proposities en technologieën. Om het verschil tussen de huidige en gewenste positie te overbruggen worden mogelijke oplossingen bedacht. Deze strategische opties worden beoordeeld aan de hand van attractiviteit (‘wat levert het op/ willen we het?’) en fit (‘wat kost het/ kunnen we het?’). We letten erop dat het gaat om echte keuzes! Bij een goede strategie is het daarom ook duidelijk waar niet voor wordt gekozen en welke consequenties dat heeft. Bijvoorbeeld het stoppen van activiteiten.

Hoe houden we focus?

Soms verdwijnen strategische rapporten in een la of worden ze onvoldoende vertaald naar de dagelijkse praktijk. Dan weten medewerkers niet hoe ze kunnen bijdragen aan de nieuwe richting en verandert er weinig in een organisatie. Station10 ondersteunt daarom bij het vertalen van de strategie naar de organisatie. Goed geformuleerde kwartaaldoelstellingen voor het bedrijf, de teams en de individuele personen zorgen voor focus, samenhang, eigenaarschap en grip.

Een nieuwe focus die voorkomt uit een succesvol strategietraject kan leiden tot nieuwe producten en diensten en/of het aanpassen van de organisatie. Kijk verder hoe Station10 hierbij ondersteunt op het vlak van Innovatie en Transformatie.

Laatste insights over strategie

InsightsStrategieTransformatie
23 november 2020

Hoe werkt de 70% regel?

Objectives & Key Results (OKR’s) helpen jouw organisatie om je groeidoelstellingen te halen. OKR’s bieden structuur, focus en eigenaarschap om samen naar een doel te werken. De grootste techbedrijven van…
InsightsStrategieTransformatie
17 november 2020

Het belang van teamdoelstellingen met OKR’s

Objectives & Key Results (OKR’s) helpen jouw organisatie om je groeidoelstellingen te halen. OKR’s bieden structuur, focus en eigenaarschap om samen naar een doel te werken. De grootste techbedrijven van…
InsightsStrategieTransformatie
10 november 2020

Een typische OKR-cyclus

Objectives & Key Results (OKR’s) helpen jouw organisatie om je groeidoelstellingen te halen. OKR’s bieden structuur, focus en eigenaarschap om samen naar een doel te werken. De grootste techbedrijven van…

Ontvang de laatste insights.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om elke maand de laatste insights van Station10 te ontvangen die je helpen betere beslissingen te nemen voor jouw business.