Skip to main content

Door Marga Lenten

Station10 heeft zich bij OKRMentors aangesloten om kennis te vergaren van én bij te dragen aan het internationale netwerk rondom OKR’s (Objectives & Key Results), de strategische doelstellingsmethode.

Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

Jaarlijks organiseert OKRmentors een bijeenkomst in Barcelona (wat een prachtige stad!) om collectief kennis te vergroten. Ik ben dit jaar weer geïnspireerd geraakt door alle aanwezig kennis en perspectieven. Ik komende artikelen wil ik wat inzichten met je delen. In dit artikel ga ik dieper in op Check-ins. Lees ook mijn volgende blog over Retrospectives.

OKR Check-ins als sleutel voor effectieve alignment door de gehele organisatie
Een belangrijk aspect van de implementatie is het houden van regelmatige team check-ins. Check-ins variëren afhankelijk van het niveau waarop ze worden uitgevoerd: strategisch, tactisch, operationeel, maar variëren ook afhankelijk van de structuur van de OKR; waarde stroom, cross-functioneel of per team. Deze diversiteit in check-ins biedt een holistisch beeld van de voortgang en helpt bij het aanbrengen van focus.

Team check-ins zijn essentieel om de voortgang en de focus van individuele teams te bewaken. Ze stellen teamleden in staat om elkaar op de hoogte te houden van hun voortgang, obstakels te identificeren en samen oplossingen te bedenken. Deze nauwe samenwerking op teamniveau zorgt voor een gevoel van betrokkenheid en eigenaarschap, wat essentieel is voor het behalen van de doelstellingen

Daarnaast zijn de optionele check-ins voor de organisatie OKR-eigenaren met alle gelieerde team OKR-eigenaren van grote waarde voor het afstemmen van doelstellingen en het identificeren van afhankelijkheden tussen teams. Deze check-ins bieden de mogelijkheid om synergiën te ontdekken en ervoor te zorgen dat alle teams gezamenlijk werken aan de overkoepelende organisatiedoelen.

De check-ins met de OKR Lead & Champion zijn waardevol om het proces te evalueren en extra aandachtspunten te identificeren. Ze krijgen hiermee overzicht in de voortgang op alle niveaus en eventuele knelpunten of kunnen uitdagingen adresseren voordat ze problematisch worden.

Door deze verschillende check-ins op te nemen in onze OKR-implementatie, wordt niet alleen de communicatie en samenwerking versterkt binnen teams, maar ook tussen teams en op organisatieniveau. Dit zorgt voor een naadloze uitvoering van de strategie en draagt bij aan het bereiken van de organisatiedoelen.

Learning: Deze structuur is integraal onderdeel van onze implementatie, maar we benoemen ze niet altijd expliciet! Om een werkelijke verandering binnen een organisatie te bewerkstelligen en de nieuwe werkwijze te verankeren, is het cruciaal om van deze check-ins bewust een nieuwe gewoonte te maken. Benadruk daarbij ook de waarde ervan voor de organisatie, aangezien het de betrokkenheid in alle lagen van de organisatie bevordert.

Ontvang de laatste insights.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om elke maand de laatste insights van Station10 te ontvangen die je helpen om je doelen te realiseren.

Heb je vragen, eigen learnings of feedback op dit artikel dan hoor ik dat graag. Wij zijn binnen Station10 altijd zeer geïnteresseerd in nieuwe inzichten of verrijking van de methode.

Mail Marga (Marga.Lenten@station10.nl)