Skip to main content

De uitbraak van het corona-virus heeft een enorme impact op de economie, maar verschilt sterk van de financiële crisis van 2008. Dat betekent ook dat je als media-organisatie er anders op zult moeten reageren. We vatten de belangrijkste stappen voor je samen.

1. De plotselinge impact vereist snelheid

Waar de financiële crisis de economie geleidelijk een dip in stuurde, gebeurt dat nu in één klap. Als gevolg van de ‘intelligente lockdown’ stort zowel vraag als aanbod van veel producten in. Als organisatie word je gedwongen om je daar snel op aan te passen. Dat geldt nu in de lockdown, maar mogelijk straks opnieuw als de maatregelen worden aangescherpt of verder worden versoepeld.

Snelheid in je organisatie is in deze crisis dus onmisbaar. Door bijvoorbeeld meer autonomie te geven lager in je organisatie maak je het mogelijk dat er sneller op verandering gereageerd kan worden.

2. De ingestorte advertentiemarkt vraagt om meerdere inkomstenstromen

De crisis van 2008 begon in de financiële wereld en trof geleidelijk alle sectoren omdat het consumentenvertrouwen afnam. Nu zijn er grote verschillen tussen hoe bedrijven geraakt worden. Mediaorganisaties die sterk afhankelijk zijn van advertentieinkomsten krijgen zware klappen. Aan de andere kant is de nieuwsbehoefte van consumenten gestegen, wat zich vertaalt in meer online bereik en een grote aanwas van nieuwe krantenabonnees. Ook video-on-demand diensten doen goede zaken.

Al langer staan veel traditionele verdienmodellen onder druk. Door de corona-crisis komt dit in een stroomversnelling en wordt het nog belangrijker om kritisch naar je verdienmodellen te kijken: wie verschillende inkomstenstromen heeft, is beter bestand tegen disruptie. Daarnaast zal, door de lockdown, de sector nog sneller traditionele verdienmodellen moeten omvormen naar digitale verdienmodellen. Zet daarom extra in op het spotten en ontwikkelen van nieuwe (digitale) verdienmodellen.

 3. Blijvende onzekerheid vergt wendbaarheid

Vrij snel na de start van de crisis van 2008 was het duidelijk dat we voor langere tijd een recessie ingingen. De scenario’s van de coronacrisis verschillen daarentegen sterk van elkaar. Het Centraal Planbureau (CPB ) stelde aan het begin van de crisis vier scenario’s op, variërend van 1,2 procent krimp en een snel herstel, tot een langdurige recessie met 7,7 procent krimp en 8,4 procent werkloosheid. De ING werkt met een scenario waarin we dit jaar weliswaar flink krimpen, maar volgend jaar ook weer met 8% groeien. Daarnaast worden de steunmaatregelen van de overheid constant bijgesteld en verfijnd, wat ook weer onzekerheid met zich mee brengt. Al die onvoorspelbaarheid betekent dat je als organisatie niet ‘klaar’ bent door je nu eenmalig aan te passen.

Wendbaarheid moet onderdeel worden van je DNA, om straks de kansen te benutten als de regels (deels) versoepeld worden en het consumentenvertrouwen weer stijgt. Die wendbaarheid kun je verkrijgen door bijvoorbeeld meer agile te gaan werken: een vaste ‘opleverkadans’ van tweewekelijkse sprints stelt je in staat om razendsnel bij te sturen op nieuwe kansen en bedreigingen.

4. Radicaal anders werken is ook een kans voor vernieuwing

Een ander verschil met de vorige crisis, dat niemand zal zijn ontgaan, is dat we anders zijn gaan werken. In no-time heeft Nederland zichzelf leren werken op afstand. Vergaderingen, workshops en vrijmibo’s doen we via videoconferencing, en tussendoor geven we thuisonderwijs aan onze kinderen. Bij sommige bedrijven valt hierdoor veel werk stil, terwijl andere organisaties juist een stijging in productiviteit zien.

Het massale thuiswerken zal leiden tot blijvende veranderingen. Werken vanuit huis wordt normaler en afspraken zullen sneller online plaatsvinden, nu iedereen een Zoom-expert is geworden. Hier ligt ook een kans voor blijvende vernieuwing voor organisaties. Welke manier van werken wil je vasthouden als de crisis voorbij is? Is er nu momentum in je organisatie om nog meer te digitaliseren, nieuwe samenwerkingsvormen uit te proberen of het besturingsmodel effectiever te maken? Zulke kansen komen niet vaak voorbij, dus het is van belang om op deze vragen nu al een antwoord te formuleren.

Toekomstbestendig worden

De eerste zorg nu van mediabedrijven is het draaiende houden van de operatie. Maar vanwege deze vier grote verschillen met de vorige crisis is het van belang om een strategie te formuleren die verder kijkt dan de komende weken. Om toekomstbestendig te worden in de anderhalvemeter-samenleving, en alle onzekerheid die daar bij hoort, is het belangrijker dan ooit om te komen tot een snelle organisatie, die wendbaar is en inzet op meerdere verdienmodellen. De plotselinge veranderingen bieden op veel plekken in de organisatiecultuur momentum voor blijvende vernieuwing in samenwerkingsvormen en besturingsmodel. Eén manier om dat te doen is door het 6O-model te doorlopen om juist in de huidige crisisomstandigheden deze aanpassingen te maken in je organisatie.

Verder praten?

Benieuwd naar onze visie op transformeren in crisistijd? Lees hoe wij het 6O-model gebruiken voor versnelde transformatie of neem contact op met Martijn Kruiswijk, Partner Business Technologie, voor een (digitale) kop koffie: martijn@station10.nl

Leave a Reply