Skip to main content

Het ontwikkelen van nieuwe concepten is niet eenvoudig. Het goede nieuws is dat er een patroon zit in waarom concepten mislukken. Deels ligt dat buiten je bereik, maar een deel van de oorzaken kun je zelf aanpakken.

De Amerikaanse innovatiegoeroe Scott Anthony beschrijft hoe het mislukken van concepten vaak is toe te wijzen aan dezelfde veelvoorkomende fouten. In dit artikel lichten we de belangrijkste vier valkuilen toe én hoe wij klanten helpen om deze te voorkomen.

1. Ideeën stimuleren maar innovatieproces is niet op orde

Het verhaal dat Google-medewerkers 20% van hun tijd mogen besteden aan nieuwe ideeën is bij veel mensen bekend. En ook de resultaten mogen er zijn want onder meer Google Maps en Gmail zijn hieruit voortgekomen. Dit toont aan dat het stimuleren van medewerkers om met nieuwe ideeën te komen kan leiden tot succesvolle concepten.

Maar er is wel één voorwaarde: de organisatie moet in staat zijn om een idee verder te concretiseren, te valideren en vervolgens uit te bouwen tot volwaardige dienst of product. Heeft jouw organisatie deze processen op orde? Open dan vooral de ideeënkraan. Is dat niet het geval? Vraag dan ook nog niet om nieuwe ideeën, want dat creëert enkel een lange lijst met ideeën die in de kast belanden, met veel cynisme en teleurstelling onder medewerkers tot gevolg.

Hoe pak je dat dan aan, zo’n innovatieproces? Ontwerp een proces passend bij je organisatie, met heldere stappen, zodat het traject voor iedereen op de werkvloer inzichtelijk is. Benoem per stap het beschikbare budget, de doorlooptijd en duidelijke go/no-go criteria. Dit geeft grip en bovendien voorkomt het dat je te lang door blijft werken aan een idee dat in de praktijk toch niet zo kansrijk blijkt te zijn.

2. Oplossing zoekt probleem

42% van alle startups faalt omdat ze nauwelijks in een behoefte voorzien (bron: CB insights); kortom ze hebben een mooie oplossing voor een probleem dat amper bestaat. Ook in bestaande organisaties wordt deze fout vaak gemaakt.

Je voorkomt deze valkuil door een duidelijk probleem als uitgangspunt te nemen: wat zit je klanten dwars? Waar lopen ze tegenaan? Wat frustreert ze en waarin kun je ze helpen? Ga vanuit dat kader op zoek naar nieuwe kansen, in plaats van een productidee als startpunt te gebruiken.

Ten tweede, valideer zo snel mogelijk. Begin zodra je een idee hebt met het onderzoeken van aannames. Heeft je doelgroep daadwerkelijk een behoefte? Hoe groot is het probleem? Is het groot genoeg om er de portemonnee voor te trekken? En ten slotte, bekijk of ze jouw concept dan als een passende oplossing voor dit probleem ervaren.

3. Gebrek aan tijd of vaardigheden

Je valideert je concept door verschillende experimenten op te zetten, van interviews tot prototypes. Daar heb je wel genoeg ruimte en de juiste vaardigheden voor nodig. Experimenteren kost tijd. Cognitieve ‘denktijd’ om ideeën te bedenken, om te analyseren en om op juiste manier bij te sturen. Het kost ook praktische ‘uitvoertijd’ om de experimenten voor te bereiden en uit te voeren.

Daarnaast vraagt het opzetten van experimenten om een specifieke set vaardigheden. Je moet je comfortabel voelen bij onzekerheid, want het resultaat van je experiment kan zomaar eens flink tegenvallen en dan moet je je plannen wijzigen. Je moet binnen je organisatie met een ondernemersmindset te werk gaan; fouten durven maken, gecalculeerde risico’s durven nemen en met vallen en opstaan tot de juiste oplossing komen.

4. Duidelijke kaders ontbreken

Wanneer organisaties wel nieuwe richtingen verkennen maar er een scherp inhoudelijk kader ontbreekt is het erg moeilijk om nieuwe productideeën naar de realisatiefase te brengen. Die stap vraagt namelijk om een grotere investering en zonder strategische richting als rechtvaardiging zijn managers en directies minder snel geneigd dit toe te kennen. Daardoor loop je het risico dat je weliswaar allerlei nieuwe ideeën mag onderzoeken maar dat er nauwelijks draagvlak is om ze uit te werken tot daadwerkelijke producten en diensten. Stel daarom vooraf de vraag: ‘Wat nou als dit idee blijkt aan te slaan? Hebben we dan ook het vermogen, de capaciteit en de ambitie om er flink in te investeren?’. Stel zo vroeg mogelijk in het proces kaders hiervoor op, om teleurstelling te voorkomen. 

Station10 Business Generator

Bovenstaande lessen hebben we bij Station10 gecombineerd met onderdelen uit de beproefde innovatie methoden (o.a. Lean start up, Google Design Sprint, Business Model Canvas) changemanagment (Theory of Change, 7O-model van Kotler) en onze eigen jarenlange ervaring tot ‘best-of’-aanpak: de Station10 Business Generator.

Met de Business Generator helpen we gevestigde organisaties om van idee naar onderbouwd concept te komen, met validatie van de klantbehoefte en een onderbouwde business case.

Wil je meer weten over onze aanpak? Neem dan contact met ons op voor een (virtuele) kop koffie.

[contact-form-7 404 "Niet gevonden"]