Skip to main content

Objectives & Key Results (OKR’s) helpen jouw organisatie om je groeidoelstellingen te halen. OKR’s bieden structuur, focus en eigenaarschap om samen naar een doel te werken. De grootste techbedrijven van de wereld werken ermee, zoals Amazon, Google en Microsoft. Wij helpen sinds 2013 mediaorganisaties met OKR’s om hun doelen te behalen. Dit is het tweede artikel uit onze reeks over OKR’s. Lees hier het eerste artikel over wat OKR’s zijn.

In dit tweede artikel laten we zien hoe een OKR-cyclus er op hoofdlijnen uitziet. Benieuwd wat OKR’s voor jou kunnen betekenen of hoe deze cyclus er voor jouw organisatie uit zou kunnen zien? Stuur ons een bericht.

Voorbereiding

3-4 weken voor begin van de cyclus: Jaardoelstelling en top level objective bepalen

Bepaal met het MT de jaarlijkse doelstellingen en het top level objective voor komend kwartaal. Deze doelstelling is belangrijk, omdat het richting geeft voor alle andere doelstellingen dit kwartaal. Meestal is de top level objective vrij abstract; ‘ready to launch’ of ‘op naar 2 miljoen’.

2-3 weken voor begin: Teamobjectives bepalen

Laat de teams nadenken over hun eigen objectives. Hierbij kan het helpen om de top level objective al te delen, maar soms kan het ook goed zijn om teams eerst vrij te laten nadenken.

1 week voor begin: Afstemming en challengen van OKR’s

Zorg voor afstemming tussen de objectives en challenge de objectives. Zijn de key results ambitieus genoeg? Zijn ze compleet? Sluiten de objectives goed op elkaar aan? Welke afhankelijkheden zijn er?

 

Tijdens de OKR-cyclus

De eerste week: Communiceer de definitieve OKR’s

Idealiter gebeurt dit op de eerste dag van de nieuwe cyclus, maar zorg dat uiterlijk in de eerste week de OKR’s definitief zijn.

Elke 2 weken: Check-ins en updates

Gedurende het kwartaal meten en delen medewerkers hun voortgang. Bewaak dat de updates gedaan worden en stuur tijdig bij indien objectives in gevaar lijken te zijn.

Halverwege: Mid-check-in

Supersnelle check-in met alle deelnemers: 1 minuut pitch per team. Doel is laten zien waar elk team staat en waar ze denken te gaan eindigen. Daarnaast is het een goede motivatieboost om te zien dat de organisatie collectief vooruitgang boekt.

De laatste twee tot vier weken: De eindsprint

Vraag elk team een voorspelling waar ze denken uit te gaan komen. Gebruik dit als input in de voorbereiding van de nieuwe cyclus. Ervaring leert dat de laatste maand ook de meest productieve maand is als je kijkt naar procentuele voortgang.

 

Terug en vooruitblik

Einde kwartaal: Evaluatie
Teams reflecteren en beoordelen inhoudelijk in hoeverre de objectives gehaald zijn. Idealiter presenteert iedereen dit aan elkaar. Daarnaast vragen we teams ook om lessons learned te delen. Zowel inhoudelijk als op proces. Dit geeft de mogelijkheid aan teams om van elkaar te leren en zo wordt de kennisdeling in de organisatie gestimuleerd. Dit past goed in een open cultuur van experimenten en leren.

Is jouw organisatie klaar om in 2021 de doelen te behalen?

Laat hier je gegevens achter als je vrijblijvend in gesprek wil over het uitvoeren van de gekozen strategie of in het behalen van de groeidoelstellingen. Of neem contact op met Heiko Bleeker, partner Strategie & Innovatie heiko@station10.nl