Skip to main content

De EO staat voor een hele grote omwenteling als mediabedrijf. Dit vraagt in de huidige digitale tijd om herbezinning en vooral om een cultuurverandering: van zenden naar aansluiten op de behoefte van de doelgroep. Arjan Lock (Voorzitter Raad van Bestuur EO) vertelt hoe de OKR-methode hierbij helpt. 

De uitdaging van een mediabedrijf in een digitaal tijdperk 

“Bij de EO voelen we al een tijd aan dat we voor een hele grote omwenteling staan als mediabedrijf. Dat vraagt om goed naar je strategie te kijken en vooral ook hoe we die strategie op een goede manier kunnen implementeren. We komen uit een tijd dat we een strategie hadden die was gebaseerd op het met elkaar gaan voor de missie van de EO. In de relatieve eenvoud van de traditionele media-omgeving was dat behoorlijk overzichtelijk. Dit wordt in de digitale tijd een stuk complexer en vraagt om herbezinning en vooral om een cultuurverandering: van zenden naar aansluiten op de behoefte van de doelgroep.”

Mooie woorden zijn niet genoeg om strategische doelen te realiseren

“We hebben gekozen om met de OKR-methode te gaan werken vanuit de overtuiging dat van alle mooie woorden die we hadden rondom missie en visie, de strategie concreter moest worden. Belangrijk hierbij is de wens dat de strategie veel meer van onderop gevoed moest worden. En dan komen er heel veel dingen samen zoals het integraal werken en de noodzaak dat je anders naar je teams gaat kijken. Je voelt dat je in zo’n stroom terechtkomt waarbij als je niet oplet je verdrinkt.

Je moet houvast bieden (kaders) om de strategie de goede kant op te laten gaan en mensen de juiste hulpmiddelen aanbieden om mee te kunnen werken.

Ga niet heel hard tegen de stroom in zwemmen maar laat je meevoeren en zorg dat je dit op een gekanaliseerde manier doet. En daar past de OKR-methode perfect bij.”

 

Focus! Van 17 naar 6 jaardoelen

“Wat mij heel erg geholpen heeft is het aanbrengen van focus. Alleen al dat we van 17 jaardoelen terug zijn naar 6 jaardoelen, dat helpt heel erg. Heel veel jaardoelen klinkt heel smart maar in de praktijk werkt dat niet omdat iedereen in een jaardoel wel zijn geluk kan vinden. Focus aanbrengen dwingt dat iedereen zich er echt mee gaat bezighouden en dat collega’s zich verantwoordelijk gaan weten voor het gros van de jaardoelen.

Wat mooi is dat er veel meer betrokkenheid van binnenuit is gekomen op elkaars werk. Mensen hebben veel meer zicht op teams waar ze nauwelijks het bestaan van wisten. Ze snappen nu wat daar gebeurt, wat ze daaraan kunnen hebben en dat ze zelf ook een bijdrage kunnen leveren.

Wat erg prettig is, is dat deze systematiek niet dwingt om het eindpunt helemaal helder te hebben maar wel om richting aan te geven.

Veel mensen vragen waar we dan naar toe gaan. Het antwoord is dan de uitleg van de stip waarbij we iedereen helpen om met de goede bagage van start te gaan. De invulling komt vanuit de teams. Het is ook niet erg als het doel halverwege bijgestuurd moet worden als blijkt dat je op het verkeerde spoor zit en het echt anders moet.

Door er veel met elkaar over te hebben, vanaf onderaf op te bouwen en van boven richting te geven, heb ik de indruk dat er sprake is van een meer gedeelde strategie. De mensen die er intensief mee werken hoef je niet meer te vertellen wat de 6 jaardoelen zijn en dat vind ik best wel bijzonder. Ook aan de beleidskant werkt het concreet door in het hele bedrijf.

Dat roept spanning op, maar dat is spanning die ergens over gaat.

Als je geen spanning voelt dat gebeurt er niets. Tegelijkertijd vraagt een cultuurverandering veel energie van alle betrokkenen en roept het onzekerheid op. Dat vraagt om begrip èn moed om door te zetten.

Tot slot. Het intuïtieve heeft een minder dominante plek gekregen. Het intuïtieve is niet weg maar je gaat je strategie staven met concrete doelen en de check of je die doelen ook behaalt.

“Ik voel dat Station10 het voor de EO echt beter wil maken”

Station10 kent de mediasector heel goed. De kracht van Station10 is de betrokkenheid bij de klant, de no-nonsens aanpak, een duidelijke eigen visie op hoe je strategie kunt implementeren met voldoende ruimte om te temporiseren en aan de andere kant voldoende ruimte om druk te zetten. Je weet dat je er dus ook niet zo makkelijk mee weg komt. Dat waardeer ik in de samenwerking.  Ik voel dat Station10 het voor de EO echt beter wil maken. Dat is iets anders dan de klant naar de mond praten en iets anders dan je eigen visie op een bedrijf leggen.

De kracht van Station10 is de betrokkenheid bij de klant, de no-nonsens aanpak en een duidelijke eigen visie op hoe je strategie kunt implementeren

Ontvang de laatste insights.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om elke maand de laatste insights van Station10 te ontvangen die je helpen om je doelen te realiseren.