Skip to main content

Objectives & Key Results (OKR’s) helpen jouw organisatie om je groeidoelstellingen te halen. OKR’s bieden structuur, focus en eigenaarschap om samen naar een doel te werken. De grootste techbedrijven van de wereld zoals Amazon, Google en Microsoft werken ermee.Wij helpen sinds 2013 mediaorganisaties om hun doelen te behalen met OKR’s.

 

In dit artikel bespreken we het belang van teamdoelstellingen en onze belangrijkste inzichten om te komen tot effectieve teamdoelstellingen. Teamdoelstellingen zijn van belang om een brug te slaan tussen organisatie objectives en overige objectives.

  1. Probleemgerichte doelstellingen

Teamobjectives vallen vaak binnen een bepaald kader of focusgebied op basis van de organisatie objectives. Hierdoor creëer je focus en samenhang binnen de organisatie. Het startpunt voor het opstellen van OKR’s is altijd de klant. Het doel is om zoveel mogelijk waarde te leveren voor die (interne) klant. Hiervoor moet je heel goed weten wat zijn/haar belangrijkste problemen zijn die je wilt oplossen. Deze problemen vormen de objectives voor jouw team.

 

  1. Benut persoonlijke voorkeur maar bewaak de compleetheid

Het is super als teams persoonlijke doelstellingen aandragen. Probeer hier waar mogelijk aan tegemoet te komen om de motivatie en het enthousiasme te benutten. Als aan de volgende twee voorwaarden wordt voldaan, dan zijn extra team specifieke doelstellingen geen probleem. De eerste voorwaarde is dat alle teamobjectives samen de overkoepelende, bedrijfsobjective afdekken. Ten tweede moeten de klantproblemen ook geadresseerd zijn binnen de team objectives

 

  1. Management beslist, maar het team is verantwoordelijk voor opstellen en het behalen van de objectives.

Alhoewel uiteindelijk het management een klap geeft op de objectives, is het team verantwoordelijk voor het behalen van resultaten. Het selecteren van de doelstellingen waaraan gewerkt wordt en beslissen wie aan elk doel werkt, is de verantwoordelijkheid van het management. Echter, en dit is van cruciaal belang voor draagvlak, de belangrijkste resultaten moeten uit het team komen. Daarom is het belangrijk dat iedere medewerker in ieder geval eigen key results opstelt. Zij moeten er uit bed voor komen! Doe je dit niet, dan is de kans groot dat de teams geen eigenaarschap nemen en niet gemotiveerd en geactiveerd worden. En dit is juist wat we zo graag willen bereiken met OKR’s.

 

  1. Het opstellen van teamobjectives kost tijd

Het beoordelen, afstemmen en discussiëren kost tijd en is heel belangrijk. De teams moeten commitment hebben op de opgestelde objectives en het management moet beoordelen welke investeringen de moeite waard zijn en de bijbehorende risico’s inschatten.

 

  1. Team objectives toewijzen aan een team in plaats van aan één persoon

Wijs je een teamobjective toe aan de manager of aan het hele team? Het is een keuze. De theorie vertelt dat elke objective gekoppeld wordt aan een persoon, want daarmee schep je duidelijkheid wie waarvoor verantwoordelijk is. Wij kiezen er ook wel eens voor om het team verantwoordelijk te maken voor de objective, en de bijbehorende Key Results wel hoofdelijk toe te wijzen. Het voordeel hiervan is dat dit de verantwoordelijkheid ook vergroot maar je behoud flexibiliteit om binnen het team taken te verdelen en over te dragen. Daarnaast heb je wel een duidelijk aanspreekpunt (namelijk de personen die bij een specifieke KR staan). Onze ervaring is dat deze keuze sterk van de inrichting van de organisatie of samenstelling van de teams afhangt.

 

  1. Eén objective, meerdere teams

Er is niets mis mee om hetzelfde doel toe te wijzen aan meerdere teams. Soms vraagt een objective meerdere vaardigheden, in dat geval ontstaat er een tijdelijke samenwerking. Maar het kan ook kansrijk zijn om één objective aan twee teams toe te wijzen, los van elkaar. Vooral bij organisaties die ingericht zijn op basis van productteams kan dit een verstandige keuze zijn. Voor moeilijke problemen die snel opgelost moeten worden is dit vaak een effectieve techniek. Bij complexe vraagstukken verwachten we dat niet alle teams evenveel vooruitgang zullen boeken, en we kunnen niet van tevoren anticiperen wat de teams zullen leren. Voor beginnende organisaties raden we aan om het simpel te houden waarbij een objective aan slechts één team wordt toegewezen.

 

  1. Houd er rekening mee dat niet alle tijd besteed kan worden aan OKR’s

Team objectives zijn cruciaal, maar dit zijn vaak niet de enige activiteiten waar een team aan werkt. Elk team heeft zijn standaard doorlopende activiteiten. Zorg dat hier rekening mee gehouden wordt bij het opstellen van de objectives. OKR’s implementeren is een leerproces. Het is geen methode die je even snel toepast maar het vraagt een andere manier van werken, organiseren en samenwerken in jouw organisatie en team. Naar mate het OKR-proces is ingesleten zie je dat de gekozen organisatie OKR’s en de teams steeds beter op elkaar aansluiten.

Is jouw organisatie klaar om in 2021 de doelen te behalen?

Laat hier je gegevens achter als je vrijblijvend in gesprek wil over het uitvoeren van de gekozen strategie of in het behalen van de groeidoelstellingen. Of neem hier contact op met Heiko Bleeker, partner Strategie & Innovatie.

Ontvang de laatste insights.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om elke maand de laatste insights van Station10 te ontvangen die je helpen betere beslissingen te nemen voor jouw business.