Skip to main content

Nu de meest urgente crisisfase voorbij is kan je even pas op de plaats maken en stilstaan bij wat je organisatie nodig heeft om zo goed mogelijk de rest van het jaar in te gaan. Belangrijk is om daarbij de vraag te stellen of je besturingsmodel nog voldoet, welke doorgevoerde veranderingen je wilt behouden en of de roadmap voor de komende maanden nog aangepast moet worden.

 

1. Focus op aansturing en wendbaarheid

Het werken op afstand zorgt ervoor dat je op een andere manier moet aansturen. Veel organisaties controleren of werknemers op kantoor aanwezig zijn en welke activiteiten ze doen. Deze vorm van aansturen is onmogelijk bij het werken op afstand. Dit is daarom het perfecte moment om te schakelen naar een output-gedreven aansturingsmodel. Daarin beoordeel je medewerkers niet op hoe ze hun tijd indelen maar op het resultaat dat ze opleveren. Doelstellingen worden door de leidinggevende bepaald, maar de manier waarop medewerkers tot het resultaat komen en hoeveel tijd ze daarvoor nemen bepalen ze zelf. Dat geeft hen meer zelfstandigheid om zelf het werk in te delen.

Door op deze manier meer verantwoordelijkheid bij de medewerker te leggen, zorg je er ook voor dat de organisatie zich snel bottom-up kan aanpassen. Dat is geen overbodige luxe, omdat er nog veel onzeker blijft de komende maanden. Een andere manier om je wendbaarheid te vergroten is door te mikken op kleinere deelprojecten met kortere oplevertijden. Zo creëer je meer momenten om projecten bij te sturen.

Lees meer over output-gedreven aansturen in ons artikel over OKR’s

2. Bepaal welke aanpassingen je wilt behouden en welke je wilt terugdraaien

Aan het begin van de crisis ben je druk met het hoofd boven water houden. Met snelle en tijdelijke aanpassingen zorg je ervoor dat de boel draaiende blijft. Maar er komt een moment om te beslissen welke van deze ‘quick fixes’ uitgebouwd moeten worden naar permanente oplossingen en welke je wilt terugdraaien. Kijk naar hoe de betrokkenen (klanten, medewerkers, management etc.) de veranderingen waarderen. Wegen de voordelen voor iedereen op tegen de nadelen? Maak de aanpassing dan permanent.

Zo zien we bijvoorbeeld opdrachtgevers die ook na de coronacrisis het ‘hybride werken’ (deels thuis en deels op kantoor werken) willen blijven stimuleren. Het bespaart de werknemers reistijd, het scheelt de organisatie kosten en samenwerking wordt geoptimaliseerd omdat het bewust gepland wordt.

 

3. Herzie je projecten-roadmap voor dit jaar

De wereld ziet er anders uit sinds de coronauitbraak. Veel van de plannen die je had voor dit jaar kunnen in de prullenbak. Kijk naar je projecten-roadmap en bepaal welke projecten naar voren gehaald moeten worden (bijv. digitalisering van je organisatie) en welke onderdelen te ambitieus zijn voor dit jaar of zelfs niet meer relevant in het post-coronatijdperk.

Projecten met onzekerheid over de doorlooptijd kun je opbreken in kleine delen die elk hun eigen waarde toevoegen. Stel projecten uit waarvan het nut na afronding onzeker is.

 

Ontdek wat de optimalisatie-kansen zijn voor jouw organisatie

Wij analyseren de kansen in je organisatie en rekenen verschillende scenario’s met je door zodat je onderbouwde keuzes kan maken over welke veranderingen je het beste kan behouden en welke je beter kan terugdraaien. Ook in de implementatie van nieuwe processen en systemen heeft Station10 veel ervaring. Neem voor meer informatie of een (digitale) kop koffie contact op met Marga Lenten: marga@station10.nl