+31 35 3690039 contact@station10.nl

In de zaal zat onder andere Dylan van Rijsbergen, werkzaam op de afdeling Innovatie van de Nederlandse Publieke Omroep. Xander: ‘Dylan vond de aanpak interessant en hij wilde deze methode onder de aandacht van zijn directie brengen. Wat volgde was een serie gesprekken die Station10 voerde met alle directieleden van de NPO. Niet om te roepen: ‘Kijk, zo moet het’, maar om te horen welke visie zij op innovatie hebben en om te inventariseren of de methode wel bij de organisatie past. We concludeerden gezamenlijk dat de visie er is en dat de methode goed toepasbaar is op een organisatie als de NPO. Daarmee hebben we een eerste belangrijke stap gezet. De samenwerking verliep ook goed.’

Dylan van Rijsbergen van de NPO beaamt dat: ‘Ik ben zeer positief over de samenwerking met Station10. Ze luisterden goed en dachten telkens mee. En wat ik ook prettig vond was de helderheid waarmee ze met ons communiceerden.’

De vraag die rijst is of nu alle innovatie bij de NPO nu plaatsvindt volgens de lean startup methode. Dylan: ‘Nee, zover is het nog niet. Wij zijn van de gezamenlijkheid en je hebt decentraal natuurlijk de omroepen zelf die ook ideeën plus hun eigen aanpak hebben. Maar we hebben ambitie. Denk bijvoorbeeld aan virtual reality. We beginnen kleinschalig en lean. Geheel in lijn met de methode zelf.’

Wil je meer weten over de lean startup methode? Mail naar: contact@station10.net