Het aanbrengen van focus zorgde voor meer betrokkenheid bij de medewerkers van de EO

Wat mooi is dat er veel meer betrokkenheid van binnenuit is gekomen op elkaars werk. Mensen hebben veel meer zicht op teams waar ze nauwelijks het bestaan van wisten. Ze snappen nu wat daar gebeurt, wat ze daaraan kunnen hebben en dat ze zelf ook een bijdrage kunnen leveren.

Arjen LockVoorzitter Raad van Bestuur, Evangelische Omroep
Lees meer over de ervaring van de EO in samenwerking met Station10

Waarom is Station10 gevraagd?

De EO stond voor een grote omwenteling als mediabedrijf vanwege de verandering in de digitale tijd die zij als traditionele mediabedrijf complexer zagen worden, wat vroeg om herbezinning. De EO had de overtuiging dat alle mooie woorden die ze hadden rondom missie en visie, de strategie concreter moest worden. Belangrijk hierbij was de wens dat de strategie veel meer van onderop gevoed moest worden en dat de hele organisatie concreet en bewust een actieve bijdrage levert aan de strategie.

Station10 heeft haar wortels in de mediasector en kent de mediasector heel goed. Doordat Station10 de EO eerder heeft begeleidt bij het opstellen van het jaar plan was er al veel vertrouwen in de kennis en sprake van een goede menselijke match.

Hoe heeft Station10 het project aangepakt?

De OKR-methode sluit naadloos aan bij de behoefte om de strategie concreet vorm te geven én om de medewerkers hierin een rol in te laten spelen. In een pilotfase zijn we begonnen om bij 4 multidisciplinaire teams de OKR-methode te introduceren en hiermee aan de slag te gaan. Door ieder kwartaal meer teams aan te laten sluiten en te begeleiden middels training en coaching werden de voordelen steeds beter zichtbaar.

Station10 heeft de EO ook geholpen om bij het opstellen van het nieuwe jaarplan focus aan te brengen.

Wat is het resultaat?

Voordat de EO van start ging waren er 17 jaardoelen opgesteld. Dit zijn er nu nog 6. Het aanbrengen van focus dwingt dat iedereen zich er echt mee gaat bezighouden en dat men zich verantwoordelijk gaan weten voor de jaardoelen.

Het werken met OKR’s zorgt ervoor dat het eindpunt niet helemaal helder hoeft te zijn, maar dat er wel richting wordt gegeven. De stip op de horizon geeft ruimte en zekerheid. Zichtbaar is dat men meer betrokkenheid van binnenuit voelt en dat is zichtbaar in het werk.

De betrokkenheid komt ook voort uit een meer gedeelde strategie doordat we vanaf onderaf opbouwen en van boven richting geven. Medewerkers die actief betrokken zijn weten zonder problemen de 6 jaardoelen op te noemen.

150
dragen concreet bij aan strategische doelstellingen