+31 35 3690039 contact@station10.nl

Begeleiding startup Tippiq van energiebedrijf Alliander

Inhoudelijke begeleiding startup. Keuze marktsegmenten. Propositieontwikkeling. Business development. Werven partners. Identificeren business modellen. Productontwikkeling. Campagnemanagement bewoners. Inrichten van processen in startup. Lean Startup. Van ideegeneratie, aannames in business case naar MVP. Kwartaaldoelen gebaseerd op OKR’s.

Tippiq…

Is een platform waarop bewoners het digitale adres van hun huis kunnen registreren en waarop derde partijen hun diensten aanbieden. Het is een van de start-ups van energienetwerkbedrijf Alliander, het netwerkbedrijf dat wordt gevormd door Liander, Liandon en Endinet en zorgt voor de distributie van energie in grote delen van Nederland. Een initiatief dat Alliander in staat stelt te leren van nieuwe ontwikkelingen om zo in te spelen op de transitie in de energiesector.

Opdracht

Begeleid het start-up team met het maken van keuzes en inrichting van het business development proces, het managen van de ontwikkeling van het platform en de diensten met partners en het ontwikkelen van de campagne om de eerste bewoners te activeren.

Station10 heeft…

Tippiq inhoudelijk begeleid bij het maken van keuzes in de propositie, de ontwikkeling van het platform en diensten, het werven van partners en het ontwikkelen en uitvoeren van campagnes. Daarnaast, Tippiq in het proces van het runnen van een startup ondersteund door de introductie van een lean business development proces.

Resultaat

De propositie van Tippiq heeft focus. Het platform en diensten staan in de markt. Launching partners zijn geworven. Leerdoelen worden gesteld en gemeten. Het proces van ideegeneratie tot implementatie is marktgericht geworden en veel beter onder controle.

“Station10 heeft ons geholpen vanuit klantwaarde te ontwikkelen. Als stevige sparringpartner hebben zij ons focus en executiekracht gebracht.”

Carla van Stralen

Manager, Alliander