+31 35 3690039 contact@station10.nl

Ontwikkelen diversificatie strategie Nederlandse Publieke Omroep

In kaart brengen van mogelijke extra inkomstenbronnen. Kwantificeren van het commercieel potentieel. Inschatten van de haalbaarheid dit potentieel te ontsluiten vanuit wetgeving, operatie en publieke waarde.

De Nederlandse Publieke Omroep

zag structureel inkomsten vanuit Den Haag en STER teruglopen en zocht naar mogelijkheden om extra inkomstenbronnen aan te boren.

Opdracht

breng de mogelijke extra inkomstenbronnen in kaart, bereken de potentiële omvang van deze inkomstenbronnen aan de hand van de bestaande programmering en benoem de randvoorwaarden en risico’s van het aanboren van deze bronnen.

Station10 heeft…

met behulp van het Station10 diversificatiemodel de mogelijke extra inkomstenbronnen in kaart gebracht en gekwantificeerd en daarnaast inschattingen gemaakt van haalbaarheid vanuit wetgeving, operatie en publieke waarden aan de hand van interviews met experts.

Resultaat

Een gekwantificeerd overzicht van mogelijke extra inkomsten geclusterd naar haalbaarheid en praktische aanbevelingen om deze inkomstenbronnen aan te boren.