+31 35 3690039 contact@station10.nl

Professionaliseren metadata afdeling van Nederlandse Publieke Omroep (NPO)

Professionaliseren van de levering van digitale programmagegevens. Opzetten en aansturen samenwerkingsverband publieke en commerciële omroepen. Product- en portfolio-ontwikkeling. Business case, besluitvorming, aanbesteding en overgang naar een nieuw innovatief dataverwerkingsplatform. Afsluiten van commerciële contracten met toeleveranciers, distributeurs en afnemers. Technisch koppelen van leveranciers en afnemers.

Nederlandse Publieke Omroep (NPO)

Verzorgde op non-commerciële basis de programmagegevensverwerking van alle radio- en TV-zenders voor afnemers in de NL markt, maar door beperkte formalisatie was innovatie nauwelijks mogelijk.

Opdracht

Onderzoek de rationale van de activiteit, formaliseer de activiteit met de zenders en afnemers, maak de processen en systemen toekomstvast en zorg voor externe financiering (indien mogelijk).

Station10 heeft…

Een stuurgroep met NPO, RTL en SBS opgezet, een samenwerkingsmodel ontworpen, een samenwerking opgezet met een internationale partner en de relaties met zenders en afnemers geformaliseerd.

Resultaat

NPO levert de gehele Nederlandse markt tegen marktconforme tarieven met instemming en controle voor de rechthebbende zenders met een toekomstvast uitbesteed systeem voor verwerking en distributie. Deze activiteit is kostendekkend met ruimte voor innovatie.