+31 35 3690039 contact@station10.nl

Marktanalyse en business case voor e-learning omgeving Sanoma Media

Marktanalyse, business case en investeringsvoorstel voor een e-learning omgeving. In kaart brengen marktkansen, concurrentiepositie, positionering en relevante al aanwezige Sanoma middelen. Opstellen business model inclusief risicoanalyse.

Sanoma …

wil een e-learning omgeving met extra leerstof voor kinderen op basisschoolniveau gaan opzetten, maakt hierbij gebruik van bestaande licenties voor de uitgave van bladen en wil voor het uitwerken van de businesscase en de projectplanning fondsen werven bij het interne “Sanoma Growth Fund”.

Opdracht

Analyseer de markt aan de hand van marktonderzoek en deskresearch, benoem en becijfer de kansen in de markt in relatie tot Sanoma Media, onderbouw met business case en investeringsvoorstel en vertaal het geheel in een pitchdocument voor het “Sanoma Growth Fund”.

Station10 heeft…

de marktkansen, optimale positionering en concurrentiepositie in kaart gebracht, een prijsstelling, verdienmodel en high-level business case opgesteld en het geheel in een visueel aantrekkelijke ‘4-minute’ pitchpresentatie samengevat.

Resultaat

De e-learning omgeving is als beste project uit zeven pitches gekozen en kreeg funding voor de vervolgfase. Station10 heeft in de vervolgfase het gedetailleerde business model en projectplanning verzorgd.