+31 35 3690039 contact@station10.nl

Transitie naar een innovatieve organisatie

 

WPG

WPG is een mediabedrijf met boekenuitgeverijen en geeft tijdschriften als Vrij Nederland, Psychologie Magazine en Happinez uit. Daarnaast maakt educatieve uitgeverij Zwijsen onderdeel uit van de groep. WPG heeft net als andere bedrijven in de mediasector last van een krimpende print markt. Daarom is WPG op zoek naar nieuwe inkomstenstromen. 

Opdracht

WPG heeft Station10 gevraagd om te helpen bij het structureel inbedden van innovatie in het bedrijf zodat de organisatie innovatiever kan werken.  

Station10 heeft…

Station10 heeft samen met WPG een businessplan opgesteld voor een nieuwe innovatieafdeling. Na akkoord van de Centrale Ondernemingsraad en de Raad van Commissarissen en met draagvlak vanuit de werkmaatschappijen is de centrale organisatie ‘Schwung’ opgezet. Station10 heeft hiervoor een innovatieproces ontworpen en geïmplementeerd.

Station10 heeft samen met WPG innovatie ideeën geïnventariseerd bij de werkmaatschappijen. Daarnaast is ondersteund bij het ontwikkelen en valideren van de ideeën.

Resultaat

In anderhalf jaar tijd zijn zo’n 150 ideeën uit de organisatie gevalideerd. Hiervan zijn er 7 daadwerkelijk in de markt geïntroduceerd. Daarnaast worden binnen de afzonderlijke werkmaatschappijen steeds meer innovatieve werkmethoden gebruikt, ondersteund door Schwung en is er een trainings- en opleidingsprogramma ontwikkeld dat aansluit bij de behoefte aan vaardigheden, competenties en expertises van de nieuwe productproposities.

“Station10 heeft een goede aanzet gegeven voor het stimuleren en borgen van vernieuwingsdrang en innovatiegerichtheid in de organisatie, waarbij nieuwe werkmethodieken direct concreet worden toegepast, door de medewerkers zelf. Station10 is goed in staat om hun kennis, expertise en methoden in concrete projecten ook direct te delen met de mensen die daar vervolgens zelf verder mee aan de slag kunnen en gaan.”

Patrick Swart

CEO, WPG Uitgevers