Skip to main content

Regelmatig interviewen we onze klanten over wat zich afspeelt in hun sector. Deze keer spreken we met Rimco Spanjer, algemeen directeur van educatieve uitgeverij Malmberg, over wat het voor een uitgever betekent als plots alle scholen sluiten en welke trends opkomen in de educatieve sector.

Het onderwijs is de afgelopen twee jaar hard geraakt door de coronamaatregelen. Hoe hebben jullie daarop gereageerd?

Zowel voor leraren en leerlingen als voor onze organisatie zelf had de pandemie natuurlijk gelijk een grote impact. Leraren en kinderen kwamen plots thuis te zitten. In het weekend dat de scholen dichtgingen hebben we onmiddellijk bij Malmberg een multidisciplinair team samengesteld om scholen per direct te kunnen helpen in deze eerste lockdown. Samen met andere uitgevers en marktpartijen hebben we ervoor gezorgd dat alle scholen toegang kregen tot de online versies van onze methodes.

Een groot deel van onze klanten werkte al digitaal, of met een combinatie van digitaal en print. De groep leraren die nog volledig met print werkten, hebben we ondersteund met de overstap naar de digitale methode.

Digitaal lesgeven betekent niet alleen overstappen naar een digitale methode. De concentratie van kinderen is natuurlijk anders achter een scherm dan in de klas. Daarnaast ontstond er ook uitval van leraren door corona. Dat maakte het moeilijker om alle stof te onderwijzen. Wij hebben in deze periode op onze site een pagina opengesteld over ondersteuning rondom afstandsonderwijs. Met niet alleen noodzakelijke lesinstructies – wat moeten leerlingen écht leren, wat mag je niet overslaan, en welke dingen kun je wel overslaan, als je niet overal aan toe komt? – maar ook verdiepende artikelen en ondersteunende tips voor in en om de klas. Zo hielpen we leerkrachten om de ontwikkeling van de leerlingen toch zo goed mogelijk voort te zetten.

In 2021 werd steeds meer zichtbaar wat het sociaal-emotionele effect van de pandemie is op kinderen. Scholen die openen en weer sluiten, kinderen die elkaar minder zien en die in onprettige thuissituaties zitten… er was zoveel dat ze overkwam. Dat leidde onder meer tot leervertraging. We zijn met Malmberg al langer bezig met differentiatie van methodes en vorig jaar hebben we bijvoorbeeld twee rekenmethodes, RekenXL en Rekenroute, gelanceerd waarmee de leerkracht een passend aanbod heeft voor zowel rekenbegaafde kinderen als voor degenen die extra ondersteuning nodig hebben.

In 2022 krijgt het welzijn van leerlingen in de klas nog meer aandacht

En wat was de impact op je eigen organisatie?

Voor onszelf veranderde er natuurlijk ook veel. Malmberg hecht veel waarde aan de persoonlijke relatie, maar het bezoeken van scholen viel helemaal stil. Wij moesten leren hoe je in zo’n situatie dan het beste in contact komt met leerkrachten. Gaandeweg kregen we dat steeds meer in de vingers. Zo organiseerden we bijvoorbeeld webinars, waar soms honderden leerkrachten aan deelnamen, maar ook zogenaamde spreekuren en 1-op-1 gesprekken via Teams om leerkrachten en docenten op afstand verder te helpen. Inmiddels mogen we gelukkig weer fysiek bij ze langs, maar veel scholen vinden het ook wel fijn om dit soort gesprekken en webinars online te voeren. Het hybride werken is dus zeker iets dat gaat blijven.

Als je terugkijkt naar deze periode, waar ben je dan het meest trots op? 

Op de passie en ongelooflijke energie waarmee alle Malmbergcollega’s aan de slag zijn gegaan. Net zoals je zag bij alle onderwijsprofessionals voor de klas. Zo zorgden we er samen voor dat het onderwijs door kon gaan. Iedereen werd ook helaas persoonlijk geconfronteerd met de pandemie, van het missen van je dagelijkse contacten tot ziekte in je familie of zelf ziek zijn. Ik ben echt onder de indruk van hoe iedereen, ondanks al deze persoonlijke beslommeringen, zich heeft ingezet om het beste te realiseren voor het lerende kind.

Je vindt het zelf ook belangrijk om je als bedrijf in te zetten voor de maatschappij en geeft werknemers ruimte om vrijwilligerswerk te doen. Wat houdt dat precies in?

Persoonlijk vind ik het belangrijk om, als burger, iets terug te doen voor de maatschappij. Daarom doe ik al jaren vrijwilligerswerk. Dit jaar zijn we vanuit Malmberg gestart met deelname aan NLdoet, de vrijwilligersactie van het Oranjefonds. Iedereen die mee wilde doen, mocht dat onder werktijd doen. Je ziet dat er veel hulp nodig is en het is fijn om daar als bedrijf aan bij te kunnen dragen: van plantsoentjes en schoolpleinen opknappen tot klaslokalen verven.

Hoe kijk je naar het komende jaar? Welke trends worden belangrijk?

Door de pandemie krijgt het welzijn en persoonsvorming van kinderen nog meer aandacht. Je ziet heel duidelijk: als je als kind niet lekker in je vel zit, dan kan je niet opletten en niet leren. Dat heeft meteen gevolgen voor het volgen van vakken en het resultaat. Wij blijven daarom inzetten op de persoonlijke benadering in de klas.

Ons doel is om ieder kind tot bloei te brengen door de leerkracht te ondersteunen.

Daar zijn we succesvol mee en gaan we mee door.

Je hebt de afgelopen periode ook veel samengewerkt met Station10. Wat was voor jou de grootste toegevoegde waarde van de samenwerking?

Wij zochten een effectieve wijze om een aantal strategische projecten vorm te geven. Ik vind het belangrijk om met scherpe doelen te werken en deze op te breken in kleine stappen. Ook is het van belang om er samen goed over te kunnen discussiëren. Dat is nog niet zo makkelijk als iedereen vanuit huis werkt. De OKR-methode en Station10 boden hierin een uitkomst. Station10 heeft dit geïmplementeerd en begeleid en dat is goed bevallen. Het zijn kundige mensen die mijn business begrijpen. Ook er is een persoonlijke klik en dat is heel belangrijk als je een nieuwe projectmethode implementeert.