Skip to main content

Heiko Bleeker van Station10 sprak voor Adformatie.nl met 18 CEO’s van Nederlandse mediabedrijven over de impact en uitdagingen van de coronacrisis. In dit artikel gaan we in op een van de belangrijkste uitdagingen in de crisis: Hoe houd je koers terwijl de buitenwereld verandert?

In de interviews kwamen drie situaties naar boven. Het is voor elke organisatie belangrijk om te weten welke situatie op hen van toepassing is, zodat de juiste acties kunnen worden genomen.

1. Versnelling

Een aantal CEO’s ziet een versnelling in de markt die past bij hun geformuleerde strategie. Bijvoorbeeld bij bedrijven met een strategie gericht op meer digitaal bereik of digitale abonnees is een groei te zien. Dat betekent niet dat dit vanzelf gaat, daar de meeste mediabedrijven worden geraakt door COVID-19. Hoe zorg je ervoor dat de hele organisatie samen aan de strategie werkt? Lees hier hoe je het beste resultaat bereikt.

‘Financieel zeilen we scherp aan de wind. Niet om te overleven, maar om de strategie vast te kunnen houden.’

2. Verandering

Er zijn ook situaties waarbij een bestaande strategie onder druk komt te staan door verandering in de markt. Het wegvallen van adverteerdersvraag, het niet meer houden van events (en de registratie ervan!), het niet meer kunnen produceren van drama of de behoefte van consumenten aan andere content. Door dit soort structurele veranderingen verandert ook de visie op de markt. Dat heeft consequenties voor de strategische keuzes op lange termijn. Dit wordt goed verwoord door een CEO: ‘De uitdaging is eerst snel leren te begrijpen wat er verandert en vervolgens je daarop aanpassen.’

3. Verkokering
Cashmanagement staat vaak op de eerste plaats vooral bij bedrijven die hard zijn geraakt. De consequentie is dat de focus op de korte termijn komt te liggen in plaats van op de lange termijn. Een CEO licht toe: ‘Als ik op onze P&L stuur, dan zou ik nu reorganiseren en medewerkers laten gaan die minder te doen hebben. Echter, omdat ik op cash stuur, kan ik medewerkers beter niet ontslaan omdat dit aanzienlijk meer cash kost. Ik zal dus meer tactisch bezig zijn dan met de lange termijn.’ Dit kan leiden tot een beperkte blik en verkokering bij het nemen van beslissingen.

Ook bij het managen van de cash moeten keuzes gemaakt worden. Een strategie hiervoor is essentieel om te overleven op korte en op lange termijn. Welke vijf vragen moet ik beantwoorden voor een goede strategie?

Lees het oorspronkelijke artikel hier.

Leave a Reply