Skip to main content

Het Nationaal Ouderenfonds werkt aan het terugdringen van eenzaamheid onder ouderen in Nederland. Kirsten Andres, directeur-bestuurder van het fonds, vertelt over haar ervaringen met het ontwikkelen en implementeren van een strategie met Station10, en hoe de OKR-methode (Objectives en Key Results) een belangrijke rol speelt bij de realisatie van haar strategische doelen.

Uitdagingen en aanpak

Toen Kirsten ruim een jaar geleden begon als directeur van het Nationaal Ouderenfonds, werd ze geconfronteerd met dalende inkomsten en de noodzaak om de impact te vergroten in een vergrijzende samenleving. “Er zijn meer dan een miljoen eenzame ouderen, een probleem dat alleen maar groeit. We moesten onze strategie herzien om meer impact te bereiken en daar zijn ook meer middelen voor nodig,” zegt Kirsten.

Station10 bood de ondersteuning die nodig was om deze strategische herziening succesvol te maken. Kirsten is gecharmeerd van het gestructureerde proces en de datagedreven aanpak. “Het strategieproces was zeer nuttig en waardevol. Het bestond uit duidelijke stappen en workshops, waarbij een groot deel van de organisatie werd betrokken. Daarnaast zorgde de externe begeleiding voor een frisse blik en kritische vragen naar de onderbouwing op basis van data en feiten.”

“De OKR-methode helpt ons strategische doelen te vertalen naar concrete acties en resultaten. Hierdoor ontstaat er focus bij onze medewerkers op hun bijdrage aan de organisatiedoelen, wat multidisciplinaire samenwerking en een op leren gerichte mindset binnen de organisatie bevordert.”

Werken met OKR’s

Om de nieuwe strategie daadwerkelijk te realiseren en te voorkomen dat deze in de bureaula belandt, is de OKR-methode geïntroduceerd. Kirsten benadrukt: “De OKR-methode helpt ons strategische doelen te vertalen naar concrete en meetbare acties en resultaten. Hierdoor ontstaat er focus bij onze medewerkers op onze organisatiedoelen. Dit bevordert multidisciplinaire samenwerking en een lerende mindset binnen de organisatie.”

Een voorbeeld van de effectiviteit van OKR’s binnen het Nationaal Ouderenfonds is de implementatie van Salesforce. “Ongeveer drie jaar geleden kozen we voor Salesforce, maar we gebruiken het nog te weinig. Dankzij bepaalde OKR’s werd vanuit de organisatie zelf duidelijk dat we dit echt nodig hadden om onze doelgroepen beter te benaderen en beter samen te werken. Met een top-down beslissing zouden we nooit dezelfde voortgang hebben geboekt,” licht Kirsten toe.

Voordelen en uitdagingen

Volgens Kirsten zijn OKR’s bijzonder geschikt voor goede doelenorganisaties. “OKR’s richten zich op impact en combineren inspirerende kwalitatieve doelen met kwantitatieve resultaten. Dit sluit perfect aan bij onze missie.”

Toch zijn er ook uitdagingen. “Het formuleren van goede OKR’s en het stellen van prioriteiten tussen OKR’s en dagelijkse activiteiten kan lastig zijn. Bovendien ervaren medewerkers nu een toegenomen werkdruk doordat het gebruik van OKR’s in het begin tijd kost,” geeft Kirsten aan. “Maar we leren en verbeteren continu met de begeleiding van Station10.”

“Het strategieproces met Station10 was zeer nuttig en waardevol. Het bestond uit duidelijke stappen en workshops waarbij een groot deel van de organisatie werd betrokken. De externe begeleiding zorgde voor een frisse blik en kritische vragen op basis van data en feiten.”

Samenwerking met Station10

De samenwerking met Station10 werd door Kirsten als zeer positief ervaren. “Station10 heeft ons uitstekend begeleid en is altijd goed benaderbaar. Ze denken mee en houden zich aan afspraken. De balans tussen ‘hard op inhoud en proces’ en ‘zacht op de relatie en omstandigheden’ is bijzonder waardevol.”

Aan organisaties die worstelen met hun strategie, beveelt Kirsten de aanpak van Station10 van harte aan. “Station10 werkt vanaf dag één op basis van data en feiten en betrekt medewerkers intensief bij het proces. Ze combineren procesbegeleiding met inhoudelijke sparring, wat leidt tot een prettige en effectieve samenwerking.”

Conclusie
Het interview met Kirsten Andres toont aan hoe belangrijk het is een solide strategie te hebben en deze effectief te implementeren. De samenwerking met Station10 en het gebruik van OKR’s helpen het Nationaal Ouderenfonds impact te vergroten en doelen te realiseren. Wil je ook ervoor zorgen dat jouw strategische doelen helder zijn en door jouw organisatie worden gerealiseerd? Volg onze training ‘Strategie laten werken’ om in 2 dagen te leren hoe je strategie ontwikkelt en met OKR’s realiseert. Of neem contact op met Station10 en ontdek hoe wij jou kunnen helpen je strategie te laten werken.

Station10 Academy

Onze trainingen zijn erop gericht dat teams zelf in staat zijn om hun doelen te bepalen en te behalen. De onderwerpen variëren van meer weten over het inzetten van OKR’s tot hoe je ervoor zorgt dat de strategie daadwerkelijk wordt uitgevoerd door een organisatie. Ga aan de slag voor betere resultaten en kies een van de onderstaande trainingen.

Strategie laten werken

2 dagen training | Hilversum

Op een praktische manier strategie ontwikkelen en zorgen dat je doelen ook realiseert.

Meer informatie