+31 35 3690039 contact@station10.nl

Door het herinrichten van processen en organisatie kunnen uitgevers van gedrukte media nog vele jaren vooruit. Zeker wanneer ze dit combineren met het verder digitaliseren van hun producten. Dat stelt Joost van Haren die momenteel namens Station10 de rol van programmamanager vervult bij een grote uitgever van publieksmagazines. ‘Wat onze opdrachtgever vaststelde is dat het exploitatieresultaat in 2022 ernstig onder druk zou komen te staan wanneer er niet werd ingegrepen. Door een negental projecten in gang te zetten, gericht op vergaande herstructurering van processen en organisatie, kan men weer vooruit.’

Station10 maakte allereerst een zogenoemde blueprint voor deze organisatie. Joost: ‘In deze blueprint zijn de projecten beschreven en vooral ook wat ze uiteindelijk gaan opleveren. Vervolgens is Station10 gevraagd het programmamanagement te verzorgen. Als programmamanager is het mijn taak om de voortgang van de projecten te bewaken en ik rapporteer hierover aan de directeur van de uitgeverij. Verder is het belangrijk dat ik alle betrokkenen blijf challengen. Ik ben ook aangesteld om gevraagd en ongevraagd te adviseren om het eindresultaat te optimaliseren.’

Er is voor gekozen om de projecten door managers uit de organisatie te laten leiden. Joost juicht deze constructie toe. ‘Het heeft echt een groot voordeel, want ze kennen de organisatie van binnenuit en weten als geen ander hoe ze hun mensen kunnen meekrijgen.’ Station10 ondersteunt structureel maar flexibel. ‘We brengen inhoudelijke kennis en we hebben natuurlijk veel ervaring met het begeleiden van veranderingsprocessen binnen mediabedrijven.’

Het gehele programma zal eind 2017 afgerond zijn. Het resultaat is dat de uitgeverij financieel en organisatorisch toekomstbestendig is. Met klantgerichte informatieproducten, zowel op papier als digitaal. Joost ziet het met vertrouwen tegemoet. ‘We zijn inmiddels een paar maanden aan de slag en ik kan stellen dat de samenwerking onderling soepel verloopt. De projectleiders nemen hun rol serieus en we lopen keurig op schema.’