+31 35 3690039 contact@station10.nl

“Lokale media en de toekomst” was het thema waar 40 beleidsbepalers bij uitgeverijen van diverse Huis-aan-Huis media zich op donderdag 26 september over bogen.

De innovaties in print en online, veranderend leesgedrag bij ontvangers, eisen van de continue veranderende markt werden vanuit meerdere invalshoeken belicht. Station10 was gevraagd om de markt vanuit 2 perspectieven te schetsen. Lode Broekman besprak diverse digitale innovaties en gaf voorbeelden over branches waar innovaties en/of nieuwe toetreders het speelveld veranderen, zoals Uber & de taxibranche, Retail & nieuwe technologie, Blendle versus de papieren krant.

Daarna nam Ludo de Boo de aanwezigen mee in zijn presentatie over ‘de uitvinding van de eeuw’: papier. Wat daar toch allemaal mee mogelijk is! Daarna gaf Ludo een uiteenzetting van kansen voor huis-aan-huis media, waarbij de focus lag op het verlengen van de levensduur van de papieren uitgave.

Ook meer weten over de kansen met Huis aan Huis- bladen? Of een inspirerende blik nodig op de ontwikkelingen in de media? Neem contact op met Lode Broekman of Ludo de Boo.