Skip to main content

Soms is het gewoon te druk of heb je de middelen niet om een strategieproces op te pakken. Ik zou het niet direct aanraden, maar in de praktijk zie ik regelmatig dat de strategie niet actueel is, of nog niet helemaal af, maar wel de noodzaak wordt gevoeld op korte termijn stappen te zetten. Vooral als er jaarplannen gemaakt moeten worden. Bij Station10 gaan we pragmatisch om met een dergelijke situatie. In dit artikel licht ik toe welke quick fix wij hanteren om snel stappen te zetten.

Stip op de horizon

Elk plan is erop gericht een gewenste eindsituatie te realiseren, de zogenaamde punt op de horizon. Een goede strategie maakt duidelijk welke keuzes zijn gemaakt om dit punt te bereiken. Als dat ontbreekt hebben we drie methodes om een tijdelijk punt op de horizon te kiezen:

1. Missie en ambitie

In een middag kun je met jouw team een tijdelijk nieuw punt op de horizon zetten. Waar willen jullie staan aan het einde van het jaar? Wanneer zouden jullie heel trots zijn? Een gedragen tijdelijke missie en ambitie die inspireren en richting geven aan de activiteiten voor het komende jaar is een alternatief.

2. Klantreis

Een ander punt op de horizon kan de perfecte klantreis zijn. De centrale vragen zijn dan Hoe willen onze klanten het liefst met ons zaken doen? En: Wat willen wij daarvoor aanbieden? Formuleer het lekker ambitieus, zodat het komende jaar de klant een stuk beter bediend wordt.

3. Droombegroting

Een laatste methode is het opstellen van een begroting over een aantal jaren. Hoe zien de omzet, kosten en winstgevendheid eruit? We noemen dit een droombegroting.

Knelpunten & kansen

Of je de tijdelijke missie en ambitie kiest, de klantreis of de droombegroting, in alle gevallen is het een gewenste situatie die je wilt bereiken en dit kan op twee manieren:

1. Knelpunten oplossen

Er zijn diverse (interne) oorzaken waarom organisaties nog niet op het gewenste punt zijn. Daarvoor moeten eerst knelpunten worden opgelost. Een positieve oplossingsgerichte manier om knelpunten te formuleren is elke keer een vraag te stellen die begint met “Hoe kunnen we….?” Bijvoorbeeld “Hoe kunnen we ons product lanceren volgens planning?” in plaats van: “Het is een uitdaging om ons product op tijd te lanceren.”

2. Kansen pakken

Er zijn ook (externe) mogelijkheden die benut kunnen worden om de gewenste situatie te bereiken. Deze kansen kun je pakken. We vragen ons dan af: “Welke kansen zie je in de markt die een bijdrage kan leveren aan de tijdelijke missie, perfecte klantreis of droombegroting?”.

Focus door keuzes

Als alle knelpunten en kansen in beeld zijn gebracht dient focus op een aantal knelpunten en kansen te worden gelegd. Denk van tevoren goed na hoeveel speerpunten je wil kiezen. Drie is meestal een goed aantal.

Wat mis je?

Als je op deze pragmatische manier werkt ben je sneller klaar. Dat kan werken voor een druk jaar, maar voor de langere termijn wil je checken of de strategische keuzes nog kloppen, bijvoorbeeld over de markten waarin je actief bent, de behoeftes waarop je inspeelt, de plek in de waardeketen die je inneemt, de wijze waarop je diensten en producten aanbiedt, de businessmodellen die je hanteert, etc.

Oftewel met deze strategische short-cuts ben je goed bezig, maar is het niet gegarandeerd dat je de goede dingen doet. Wil je meer weten over hoe je een goede strategie ontwikkelt en deze succesvol implementeert in je organisatie? Volg dan een van onze gratis webinars over dit onderwerp. Geef je bijvoorbeeld op voor het webinar ‘Hoe je wél succesvol je strategie implementeert’ op 15 december.

Ontvang de laatste insights.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om elke maand de laatste insights van Station10 te ontvangen die je helpen betere beslissingen te nemen voor jouw business.