Skip to main content

In de complexe en dynamische wereld van programmawerkzaamheden is structuur essentieel. Dirk-Jan Dijkman, werkzaam bij Odido, nam deel aan de OKR Leader Training van Station10 om precies dat te bereiken. Hier deelt hij zijn ervaringen en de impact van de training.

Aanleiding voor de training

Dirk-Jan had een duidelijke behoefte aan meer structuur in zijn werk. “Ik was op zoek naar meer structuur voor mijn programmawerkzaamheden. Ik vroeg me af hoe dit te coördineren met mijn teams en in lijn te brengen met onze bedrijfsdoelstellingen. Alles wat je uitvoert moet je goed kunnen relateren aan een hoger doel. Hiervoor is structuur nodig.”

De beslissing om de OKR Leader Training te volgen werd ingegeven door de behoefte aan een eenduidige manier om plannen te formuleren en uit te voeren. OKR’s zijn een eenduidige manier om plannen te formuleren en tot uitvoer te brengen.”

“Ik was op zoek naar meer structuur voor mijn programmawerkzaamheden. Ik vroeg me af hoe dit te coördineren met mijn teams en in lijn te brengen met onze bedrijfsdoelstellingen.”

Verwachtingen en ervaringen

Dirk-Jan hoopte op veel persoonlijke aandacht en de mogelijkheid om met eigen vraagstukken aan de slag te gaan. “Ik wist van tevoren dat het ging om een kleine groep en veel persoonlijke aandacht. Dat is ook uitgekomen. Ik hoopte dat we met ons eigen vraagstuk aan de slag konden gaan. Niet hypothetisch maar de echte situatie. Dat heb ik ook zo ervaren.”

Tijdens de training vond Dirk-Jan de mix van theorie en praktijk zeer waardevol. “Goede mix van theorie en praktijk. Voor mezelf werd het duidelijk hoe je echt goed doelen kunt formuleren. We haalden Objectives en Key Results door elkaar heen en dan klopt het niet. Met 2-3 controlevragen kun je veel scherper en beter formuleren”

De trainer maakte een groot verschil in de leerervaring van Dirk-Jan. “De trainer kon zich heel snel inleven in de situatie van de cursisten. Ze kwam met goede praktijkvoorbeelden. Heel duidelijk hoe ze illustreerde wat een goede opbouw is en wat een niet zo goede opbouw is in de praktijk en dan ook nog op mijn eigen situatie toegepast.”

“Heel snel theorie vertalen naar praktische toepasbaarheid. Je kunt je eigen situatie inbrengen en dan blijft het heel goed hangen.”

Impact

De training had een directe impact op het werk van Dirk-Jan en zijn team. “Op basis van de training heb ik een aantal dingen herschreven. Eigen doelen heb ik opnieuw geformuleerd. Ook het strategisch plan opnieuw herschreven. In mijn team zijn meerdere clubs en die hebben hun eigen OKR’s opgesteld en daarop kon ik ze goed challengen.”

Het ontvangen lesmateriaal was ook bijzonder nuttig. “Heel fijn dat ik goede materialen kreeg. Vaak krijg je wel een mooi boekje en structuurtje en beklijft het niet. Dit was relatief weinig lesmateriaal maar de 2-3 A4-tjes die de kern vormen zijn perfect om OKR’s toe te passen in de praktijk.”

Dirk-Jan raadt de training sterk aan vanwege de praktische toepasbaarheid. “Ik vond het heel erg praktijkgericht, heel snel theorie vertalen naar praktische toepasbaarheid. Je kunt je eigen situatie inbrengen en dan blijft het heel goed hangen.”

Vooral bedrijven met een complexere bedrijfsstructuur kunnen veel baat hebben bij deze training. “Voor ieder bedrijf met een marketing afdeling van enige omvang en met een uitgebreidere portfolio is het heel goed toepasbaar. Juist als het bedrijf complexer wordt en ook als er sprake is van een matrix situatie. Dan creëert de OKR-methode overzicht en zorgt ervoor dat iedereen achter hetzelfde blijft aanrennen.”

“Goede mix van theorie en praktijk. Voor mezelf werd duidelijk hoe je echt goed doelen kunt formuleren.”

Conclusie
De OKR Leader Training van Station10 heeft Dirk-Jan Dijkman geholpen om meer structuur en duidelijkheid te brengen in zijn programmawerkzaamheden bij Odido. De praktijkgerichte aanpak en de waardevolle feedbacksessie eeen aantal weken na de training hebben ervoor gezorgd dat de OKR-methode direct kon worden toegepast. Voor bedrijven die streven naar betere coördinatie en duidelijke doelen, is deze training zeker een aanrader.

Wil je ook ervaren hoe de OKR Leader Training van Station10 jouw organisatie kan helpen? Neem contact op met Station10 en ontdek hoe wij jou kunnen ondersteunen bij het realiseren van je strategische doelen.

Station10 Academy

Onze trainingen zijn erop gericht dat teams zelf in staat zijn om hun doelen te bepalen en te behalen. De onderwerpen variëren van meer weten over het inzetten van OKR’s tot hoe je ervoor zorgt dat de strategie daadwerkelijk wordt uitgevoerd door een organisatie. Ga aan de slag voor betere resultaten en kies een van de onderstaande trainingen.

OKR Leader

3 dagen training | Hilversum

Alle ins en outs op het vlak van OKR’s. 3-daagse intensive voor strategisch leiderschap

Meer informatie