Skip to main content

Een bedrijf zonder focus is als een schip zonder roer: het drijft rond zonder doel of richting.
Het klinkt als een bijsluiter maar het ontbreken van focus kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid van een bedrijf en de mensen die er werken.

Wanneer heeft een bedrijf geen focus?

In ieder geval als een bedrijf geen strategie heeft, maar dat komt weinig voor. Althans, dat wordt slechts weinig gezegd. Een slechte strategie zorgt in elk geval niet voor focus (lees hier: hoe je een slechte strategie herkent), maar wat we het meest tegenkomen in de praktijk is een te grote hoeveelheid prioriteiten. Bijvoorbeeld 17 doelstellingen of 53 speerpunten. Dat geeft geen richting, maar problemen.

De problemen zijn op te delen in vier domeinen:

1. Bedrijfsvoering:

De resultaten van een bedrijf zijn het gevolg van twee eenheden: effectiviteit x efficiency. Even herhalen:

  • Effectiviteit is het vermogen om de juiste dingen te doen, zodat het doel wordt bereikt.
  • Efficiency is het vermogen om de dingen op de juiste manier te doen, zodat hierbij zo min mogelijk middelen worden gebruikt.

Een bedrijf zonder focus is niet gericht op zijn doelen en is dus niet effectief. Het kan ook het ontbreken van een plan zijn om doelen te bereiken, waardoor het onmogelijk is om te meten of het bedrijf op de goede weg is of niet. Als de focus ontbreekt kan ook moeilijk worden geëvalueerd of de middelen goed zijn ingezet. Dit is funest voor de bedrijfsvoering en rendement op lange termijn

2. Concurrentie:

een bedrijf bestaat over het algemeen niet alleen in een markt. Als er geen duidelijke focus of richting is, is het bedrijf niet in staat om goed te concurreren met bedrijven die een duidelijke focus hebben gekozen. Het bedrijf wordt hierdoor mogelijk niet gezien op basis van expertise en kan daardoor zijn marktpositie zien verslechteren en de winst zien afnemen.

3. Klanten:

Zonder duidelijke strategie of focus is het onduidelijk welke doelgroep je als klant wil. Klanten hebben wensen en eisen waar je mogelijk niet aan kunt, maar ook niet aan wil, voldoen. Door een onduidelijke focus is de afweging lastig welke klanten je op welke manier wil bedienen. Regelmatig wordt geprobeerd alle klanten even goed te helpen, waardoor niet iedereen op de beste manier wordt bediend. Hierdoor kan het bedrijf klanten verliezen.

4. Medewerkers:

zonder focus is er geen duidelijkheid over de rol van elke medewerker. Er is geen gezamenlijk doel waar iedereen zich aan kan commiteren. Hierdoor kunnen medewerkers zich verloren voelen en onzeker zijn over hun verantwoordelijkheden en bijdrage. Dit kan leiden tot mindere motivatie en prestaties. Je wil je werknemers optimaal in hun kracht zetten met een duidelijke focus. Vooral gezien de “war on talent” in de huidige arbeidsmarkt.

Samenvattend, het klinkt als een bijsluiter maar het ontbreken van focus kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid van een bedrijf en de mensen die er werken. Een bedrijf zonder focus is ongericht, en loopt een groot risico zijn doelen niet te bereiken, zijn marktpositie te verslechteren, zijn klanten en medewerkers te verliezen.

Ontvang de laatste insights.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om elke maand de laatste insights van Station10 te ontvangen die je helpen om je doelen te realiseren.